Υποτροφίες για σπουδές στον τομέα Φυσικού Αερίου

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπορεί με καινοτόμα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με την παραχώρηση υποτροφιών για σπουδές στον τομέα του Φυσικού Αερίου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εισδοχής στα σχετικά προγράμματα που προσφέρει.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπορεί στον τομέα των υδρογονανθράκων, καθώς προσφέρει το μοναδικό στην Κύπρο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα στην Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου καθώς και το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Διαχείριση Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών της Σχολής Επιχειρήσεων μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου MBA & Ph.D.

Μεταξύ άλλων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα:

  • Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό πρόγραμμα στην Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας
  • Προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαχείριση Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Διαχείριση Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Διδακτορικό πρόγραμμα στη Διαχείριση Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει αριθμό υποτροφιών συνολικού ύψους €1,100,000 για το έτος 2019-2020, για προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Οι υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα και ένα ποσό για μηνιαίο επίδομα συντήρησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ακαδημαϊκά, με βαρύτητα 80% και κοινωνικοοικονομικά, με βαρύτητα 20%. Προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση θέσης άνευ όρων (unconditional) σε σχετικό κλάδο πανεπιστημιακού ιδρύματος, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισδοχής στο Πανεπιστήμιο μέχρι τη Δευτέρα, 23  Σεπτεμβρίου 2019. Το Υπουργείο Ενέργειας έχει ορίσει ως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων (η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την βεβαίωση εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο) την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο 22-841528 είτε με την κ. Γκαλίνα Γιάνεβα Κωνσταντινίδης στο τηλέφωνο 22-841673 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο yaneva.g@unic.ac.cy.  Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας στο http://www.mcit.gov.cy  ή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο www.unic.ac.cy.


Διαβάστε επίσης:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *