Μπορεί η Κύπρος να καταστεί κλιματικά ουδέτερη;

Σήμερα η θερμοκρασία σε σύγκριση με την προβιομηχανική περίοδο σημειώνει αύξηση 1°C.  Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 παρότρυνε τα κράτη μέλη της ότι μέχρι το 2050 οι ρύποι τους θα πρέπει να μειωθούν κατά 80–95% συγκριτικά με το 1990 ώστε να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C. Το Δεκέμβριο του 2019 η Ε.Ε. έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο δεσμευτικό στόχο, για το έτος 2050, τη μείωση των ρύπων άνθρακα σε μηδενικά επίπεδα (net zero) επιδιώκοντας την διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από 1.5°C. H Κύπρος θεωρείται μια ιδιάζουσα περίπτωση καθώς είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με ηλεκτρικά δίκτυα άλλων χωρών και στηρίζεται κυρίως στην καύση ορυκτών καυσίμων όπως πετρελαίου.

Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εξετάσαμε τέσσερα διαφορετικά σενάρια σχετικά με τα καυσαέρια από την ηλεκτροπαραγωγή και τις μεταφορές για το έτος 2050. Σε όλα τα σενάρια έγινε η παραδοχή ότι όλα τα ιδιωτικά οχήματα και τα λεωφορεία θα είναι ηλεκτρικά. Το πρώτο σενάριο στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κόστους και το δεύτερο στη μείωση των ρύπων με τη μόνη μορφή παραγωγής άνθρακα να προέρχεται από το φυσικό αέριο. Τόσο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και οι μπαταρίες θα καλύπτουν τις υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες του νησιού. Το τρίτο σενάριο στηρίζεται από την μια στο φυσικό αέριο και από την άλλη σε με μια νέα τεχνολογία όπου θα δεσμεύει το 90% των ρύπων.

Το τελευταίο σενάριο αφορά αποκλειστικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση του σε μπαταρίες, υδροηλεκτρικά και μια καινοτόμο μέθοδο όπου τα αυτοκίνητα μπορούν να επιστρέφουν ενέργεια στο δίκτυο. Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η Κύπρος μπορεί να επιτύχει μηδενικούς ρύπους (net zero emissions) με την προϋπόθεση να αυξήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 11.9GW (σήμερα είναι στα 0.4 GW)! Επιπλέον, για το ίδιο σενάριο 40% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα «χάνεται» στο δίκτυο. H μείωση των ρύπων στο πρώτο και στο δεύτερο σενάριο ανέρχονται μόλις στο 1% και 20%, αντίστοιχα σε σχέση με το 1990.  Το τρίτο σενάριο συρρικνώνει τους ρύπους κατά 92.5% και έχει περίπου την ίδια παραγωγή ενέργειας σε σχέση με τα 2 προηγούμενα σενάρια. Όσον αφορά το κόστος ανά κιλοβατώρα, ξεκινώντας από το πρώτο μέχρι το τέταρτο σενάριο, η τιμή κυμαίνεται από 0.070€ μέχρι 0.115€, με το τελευταίο σενάριο να είναι το ακριβότερο. Η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Energy. Την εκπόνηση της μελέτης ηγήθηκαν ο Ευάγγελος Δημητρίου και ο Δρ Κωνσταντίνος Χατζηστάσου του Τμήματος Μηχανικής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: www.carbonlab.eu      


Ισώς να ενδιαφέρουν:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *