Συνέδριο SPE: Oil and Gas in the East Med – From Geology to Commercialisation

Η ανακάλυψη περισσότερων από 60 τρις κυβικών ποδών φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες μετατροπής της περιοχής σε σημαντικό ενεργειακό τροφοδότη. Ειδικότερα μετά την ανακάλυψη του Ζορ, η έμφαση έχει εστιαστεί στα ανθρακικά πετρώματα. Αυτό θα αποτελέσει ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν τους συνέδρους που θα παρευρεθούν στο πρώτο επαγγελματικό/επιστημονικό εργαστήριο που διοργανώνετε στην Κύπρο κάτω […]

Read more

SPE Workshop: Oil & Gas in the East Med – From Geology to Commercialisation

The discovery of more than 60 trillion cubic feet of natural gas in the Eastern Mediterranean creates great expectations for transforming the region into a major energy supplier. Following the discovery of Zohr, emphasis has shifted on carbonate rocks. Geological aspects will make-up one of the topics that will be covered at the first professional/scientific workshop to be organised in […]

Read more

Υποτροφίες για Σπουδές στον Τομέα του Φυσικού Αερίου

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ανακοινώνει αριθμό υποτροφιών συνολικού ύψους €850.000 για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών, για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με το αντικείμενο των υδρογονανθράκων για το έτος 2018-19. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα προγράμματα: Προπτυχιακού Επιπέδου: Μηχανική Πετρελαίων/ Υδρογονανθράκων και Διαχείριση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Μάστερ και Διδακτορικού επιπέδου: Μηχανική […]

Read more

Gas dispute with Israel is in ‘no one’s interest’

Article featuring Dr. Constantinos Hadjistassou and Dr. Charles Ellinas which appeared in Cyprus Mail newspaper on May 6, 2018. By Elias Hazou Fresh reports this week of Cyprus and Israel resorting to arbitration to resolve a dispute over future earnings from the Aphrodite gas field appear to be driven by angst on the Israeli side. The likelihood of the two […]

Read more

Openings for Specialist Scientists

The University of Nicosia, the only academic institution in Cyprus offering undergraduate, postgraduate and doctorate degrees in Oil & Gas Engineering welcomes applications for three (3) research positions in the area of hydrocarbons. Depending on their qualifications/interests applicants may choose from the following research topics: The impact of offshore petroleum activities on marine life: ecological modelling and artificial intelligence; Geological […]

Read more

Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

Το Πρόγραμμα Μηχανικής Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πτυχίο στην μηχανική πετρελαίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητών στον τομέα του φυσικού αερίου. Ανάλογα με τα προσόντα/ενδιαφέροντα των αιτητών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ερευνητικά θέματα: Οι επιπτώσεις πετρελαϊκών δραστηριοτήτων στη θαλάσσια ζωή: […]

Read more

Local Content Development in the East Mediterranean Energy Market

The Department of Engineering cordially invites you to the following talk: Local Content Development in the East Mediterranean Energy Market   Abstract With major gas findings in Cyprus, Israel and Egypt, the gas market in the East Mediterranean is rapidly developing. Especially Egypt with its “Modernization of the Energy Sector”-project is becoming an important player. For Cyprus and Israel one […]

Read more

Research of Diffusion Absorption Cooling Systems Focusing on the Bubble Pump

The Student Chapters of SPE/AAPG cordially invites you to the following event: Research of Diffusion Absorption Cooling Systems Focusing on the Bubble Pump Abstract The bubble pump is the main part in diffusion absorption cooling systems where heating, pumping of the binary solution and the separation occurs (Fig. 1). An experimental study investigated the possibility of increasing the bubble pump […]

Read more

Unexpected failure of critical subsea connector bolts

The Marine & Carbon Lab cordially invites you to the following event: Unexpected failure of critical subsea connector bolts Abstract Unexpected failure of critical subsea connector bolts is keeping the oil & gas industry in “stress” because the “root cause” remains “unknown.” Failures of critical subsea bolts have been occurring for more than a decade now in spite of replacing […]

Read more

From the Troodos Geological Complex to the Modern Deep-Sea

The University of Nicosia & Damianos Cultural Centre cordially invite you to the talk: From the Troodos Geological Complex to the Modern Deep-Sea Abstract The first part of the talk will review some of the unique geological features of the Troodos mountain including the pillow lavas, sulphides, and the ophiolite complex that render Troodos’ geology unique. Prof. Herzig will share […]

Read more
1 2 3 6