Διδακτορικές Σπουδές στον Τομέα της Ενέργειας

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνολογίας & Άνθρακα (Marine & Carbon Lab) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δυο (2) θέσεων ερευνητών στον τομέα της ενέργειας. Ανάλογα με τα προσόντα/ενδιαφέροντα των αιτητών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ενδεικτικά ερευνητικά θέματα: Ενεργειακό αποτύπωμα προϊόντων και ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα. Εξοικονόμηση ενέργειας και τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Αποθήκευση ενέργειας και […]

Read more

Doctoral defense of Mr Evangelos Demetriou

The Marine & Carbon Lab would like to invite you to the doctoral defense of Mr Evangelos Demetriou to be held on Wed. 11/05, at 9:00am, at Conf. Rm 102 at the Research & Technology blg, University of Nicosia. Mr Demetriou, a doctoral candidate at the Dept. of Engineering, will present his research regarding efforts to green the energy mix […]

Read more

Reducing atmospheric pollution can spare human lives

238 people lost their lives in 2017 due to emissions released by vehicles and heat sources. Forty-five and twenty-four percent of anthropogenic nitrogen oxides (NOx) and particulate matter (PM2.5) emissions originate from vehicles and combustion sources, respectively. In fact, Cyprus, according to the European Environment Agency, in 2018, exhibited the second highest NOx concentration in Europe. Researchers from the University […]

Read more

Η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές

238 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κύπρο το 2017 λόγω ρύπων που εκλύθηκαν από οχήματα και πηγές θέρμανσης Οι ανθρωπογενείς εκπομπές οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και αιωρούμενων μικροσωματιδίων (PM­2.5) προέρχονται κατά 45% και 24% από τα οχήματα και την θέρμανση αντίστοιχα. Η Κύπρος μάλιστα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το 2018 είχε τη δεύτερη ψηλότερη συγκέντρωση ΝΟx σε […]

Read more

Vacancy for Specialist Scientist

The Marine & Carbon Lab— a research laboratory at the University of Nicosia— welcomes applications for the position of one (1) researcher in the area of energy. The focus of the project concerns the better understanding of the mechanisms of production and storage of natural gas and the utilisation of 3D printing. The duration of the research project is 16 […]

Read more

Transportation emissions and health impacts

The University of Nicosia and the Marine & Carbon Lab invite you to the following talk:Road Transport Emissions and Pertinent Health Implications During the COVID-19 LockdownAbstract COVID-19 induced restrictions on mobility and operations in many industries has achieved lower levels of ambient air pollution. This unique opportunity to trace local and regional emission sources will support the island’s 2030 emission […]

Read more

Το μέγεθος της ρύπανσης από πλαστικά στις κυπριακές παραλίες

Κάπου 66,000 πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, καλαμάκια και περιτυλίγματα μολύνουν τις παραλίες μας Η Κύπρος διαθέτει 69 παραλίες με Γαλάζια Σημαία και αυτό κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη προστασίας της ακτογραμμής μας. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή μέθοδο για να εκτιμήσουν την έκταση του προβλήματος των πλαστικών στις ακτές του νησιού. Η ομάδα του εργαστηρίου Marine & Carbon Lab […]

Read more

The Scale of Plastic Pollution Littering the Cypriot Beaches

UNIC study finds that approximately 66,000 plastic bottles, bags, straws, and food wrappings litter the shorelines of Cyprus. Endowed with 69 Blue Flag designated beaches, Cyprus needs to invest more in efforts to safeguard its coastlines. Researchers at the University of Nicosia have developed an innovative method to assess the extent of plastic pollution affecting the island’s shorelines, as part […]

Read more

Unexpected Failure of Subsea Critical Connector Bolts

The Department of Engineering & the Marine & Carbon Lab invite you to the talk:Unexpected Failure of Subsea Critical Connector BoltsAbstract Offshore rigs, subsea equipment and, especially, subsea critical connectors are working under severe conditions. Usually, the failure of such critical connectors can prove environmentally catastrophic or could lead to the loss of human lives. This study focuses on simulating […]

Read more
1 2 3 12