Μελετώντας την μοναδική γεωλογία της Κύπρου

Ημερ. 10 Σεπτ., 2017. Το οφιολοθικό σύμπλεγμα του Τροόδους αποτελεί σήμερα ένα παγκόσμιο γεωλογικό θησαυρό που επιτρέπει στον επισκέπτη να παρατηρήσει την ανάδυση της Κύπρου από τον πυθμένα της θάλασσας. Ταυτόχρονα μπορεί κανείς να μελετήσει και να αντιληφθεί τις γεωλογικές διεργασίες που συμβαίνουν στους σημερινούς βυθούς των ωκεανών. Θέλοντας λοιπόν να αναδείξει αυτήν την μοναδικότητα και να βοηθήσει στην περεταίρω […]

Read more

Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

Το Πρόγραμμα Μηχανικής Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πτυχίο στην μηχανική πετρελαίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών στον τομέα του φυσικού αερίου. Ανάλογα με τα προσόντα των ενδιαφερομένων μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ερευνητικά θέματα: Μοντελοποίηση της στρωματογραφίας της ανθρακικής πλατφόρμας Ερατοσθένη […]

Read more