Θέση Πρακτικής Άσκησης (internship)

Το Τμήμα Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του μεγαλύτερου ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση μιας (1) θέσης για εθελοντική εργασία (μη αμειβόμενη) σε ερευνητικό έργο που σχετίζεται με τον εντοπισμό πλαστικών σκουπιδιών (marine debris) στις θάλασσες και τις ακτές της Κύπρου. Σκοπός της έρευνας είναι η χαρτογράφηση και η καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων της θαλάσσιας […]

Read more

Can Artificial Intelligence (AI) Help Address the Problem of Marine Debris?

The Department of Engineering cordially invites you to the following event: Can Artificial Intelligence (AI) Help Address the Problem of Marine Debris? Abstract Plastic debris in the marine environment is one of the most pressing environmental concerns of our time. Detailed knowledge of the abundance and distribution of plastic debris across the world’s oceans can help better monitor, control and […]

Read more