Συνέδριο SPE: Oil and Gas in the East Med – From Geology to Commercialisation

Η ανακάλυψη περισσότερων από 60 τρις κυβικών ποδών φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες μετατροπής της περιοχής σε σημαντικό ενεργειακό τροφοδότη. Ειδικότερα μετά την ανακάλυψη του Ζορ, η έμφαση έχει εστιαστεί στα ανθρακικά πετρώματα. Αυτό θα αποτελέσει ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν τους συνέδρους που θα παρευρεθούν στο πρώτο επαγγελματικό/επιστημονικό εργαστήριο που διοργανώνετε στην Κύπρο κάτω […]

Read more

SPE Workshop: Oil & Gas in the East Med – From Geology to Commercialisation

The discovery of more than 60 trillion cubic feet of natural gas in the Eastern Mediterranean creates great expectations for transforming the region into a major energy supplier. Following the discovery of Zohr, emphasis has shifted on carbonate rocks. Geological aspects will make-up one of the topics that will be covered at the first professional/scientific workshop to be organised in […]

Read more

Openings for Specialist Scientists

The University of Nicosia, the only academic institution in Cyprus offering undergraduate, postgraduate and doctorate degrees in Oil & Gas Engineering welcomes applications for three (3) research positions in the area of hydrocarbons. Depending on their qualifications/interests applicants may choose from the following research topics: The impact of offshore petroleum activities on marine life: ecological modelling and artificial intelligence; Geological […]

Read more

Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

Το Πρόγραμμα Μηχανικής Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πτυχίο στην μηχανική πετρελαίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητών στον τομέα του φυσικού αερίου. Ανάλογα με τα προσόντα/ενδιαφέροντα των αιτητών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ερευνητικά θέματα: Οι επιπτώσεις πετρελαϊκών δραστηριοτήτων στη θαλάσσια ζωή: […]

Read more

From the Troodos Geological Complex to the Modern Deep-Sea

The University of Nicosia & Damianos Cultural Centre cordially invite you to the talk: From the Troodos Geological Complex to the Modern Deep-Sea Abstract The first part of the talk will review some of the unique geological features of the Troodos mountain including the pillow lavas, sulphides, and the ophiolite complex that render Troodos’ geology unique. Prof. Herzig will share […]

Read more

Understanding the Unique Geology of Cyprus

The Troodos ophiolite complex constitutes a global geological treasure that permits the visitor to observe the genesis of Cyprus from the seabed. At the same time, one can study and understand the geological processes that occur in today’s ocean floors. In showcasing this uniqueness and helping understand hydrothermal alteration, the EU COST action Medsalt in collaboration with the Programme in […]

Read more