Διδακτορικές Σπουδές στον Τομέα της Ενέργειας

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνολογίας & Άνθρακα (Marine & Carbon Lab) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δυο (2) θέσεων ερευνητών στον τομέα της ενέργειας. Ανάλογα με τα προσόντα/ενδιαφέροντα των αιτητών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ενδεικτικά ερευνητικά θέματα: Αποτύπωμα άνθρακα και κλιματική ουδετερότητα (decarbonisation). Ενεργειακή αποδοτικότητα και τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Διάβρωση ακτών και κλιματική αλλαγή. Ατμοσφαιρικοί […]

Read more

Graduate Class Addresses Energy Dilemmas Confronting Cyprus

Originally posted on December 30, 2013. At a time when Oil & Gas (O&G) exploration offshore Cyprus is progressing at a rapid pace, energy challenges abound. Crucial decisions need to be taken regarding the future cost of power generation, export options pertaining to the Cypriot natural gas, safeguarding the marine environmental, meeting domestic energy demands, or crafting a common energy […]

Read more