Θέση Ειδικού Επιστήμονα

Το Τμήμα Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του μεγαλύτερου ιδιωτικού εκπαιδευτικού ίδρυμα της Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα σε ερευνητικό έργο. Σκοπός της έρευνας, η οποία χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Universitas, είναι η χαρτογράφηση και η καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων της θαλάσσιας ρύπανση στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η αρχική διάρκεια του προγράμματος είναι δεκαπέντε (15) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και τρία (3) χρόνια. Επιπλέον η θέση δύναται να συνδυαστεί με υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικού τίτλου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού πτυχίου (Master’s) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική Μηχανική, Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών, Μηχανολογική Μηχανική, Φυσική ή άλλο σχετικό αντικείμενο. Το προφίλ των αιτητών:

  • Ακαδημαϊκή επίδοση προπτυχιακού λίαν καλώς, second (upper) class, ή GPA τουλάχιστον 3.33/4.0
  • Καλές δεξιότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, π.χ., Matlab, C++, ή άλλης γλώσσας προγραμματισμού
  • Εμπειρία στην επεξεργασία σήματος, δίκτυα αισθητήρων ή ευφυή συστήματα θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς και αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας
  • Ονόματα δυο (2) ατόμων που μπορούν να παρέχουν συστατικές επιστολές
  • Απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Οι απολαβές ανέρχονται σε 1,000 ευρώ/μήνα. Ημερομηνία έναρξης: Απρίλης 2017. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω e-mail: Hadjistassou.c ‘at’ unic.ac.cy. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Κωνσταντίνο Χατζηστάσου, στο 22-842522, Πρόγραμμα Μηχανικής Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *