Θέση Πρακτικής Άσκησης (internship)

Το Τμήμα Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του μεγαλύτερου ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την άμεση πλήρωση μιας (1) θέσης για εθελοντική εργασία (μη αμειβόμενη) σε ερευνητικό έργο που σχετίζεται με τον εντοπισμό πλαστικών σκουπιδιών (marine debris) στις θάλασσες και τις ακτές της Κύπρου. Σκοπός της έρευνας είναι η χαρτογράφηση και η καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων της θαλάσσιας ρύπανσης στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο/η υποψήφιος/α θα κληθεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί πληροφορίες για την ύπαρξη πλαστικών σκουπιδιών που υπάρχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον της ελεύθερης Κύπρου. 

Απαιτούμενή προϋπόθεση είναι η αγάπη για την θάλασσα και το περιβάλλον. Επιπλέον η γνώση φωτογραφίας και η κατοχή άδειας οδήγησης θα βοηθήσουν πολύ. Η χρονική περίοδος της τοποθέτησης είναι 2-3 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.carbonlab.eu/marine-debris. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: Hadjistassou.c@unic.ac.cy. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Κωνσταντίνο Χατζηστάσου στο 22-842522.


You may also find interesting:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *