Διδακτορικές Σπουδές στον Τομέα της Ενέργειας

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνολογίας & Άνθρακα (Marine & Carbon Lab) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δυο (2) θέσεων ερευνητών στον τομέα της ενέργειας. Ανάλογα με τα προσόντα/ενδιαφέροντα των αιτητών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ενδεικτικά ερευνητικά θέματα:

  • Αποτύπωμα άνθρακα και κλιματική ουδετερότητα (decarbonisation).
  • Ενεργειακή αποδοτικότητα και τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).
  • Διάβρωση ακτών και κλιματική αλλαγή.
  • Ατμοσφαιρικοί ρύποι και οδικές μεταφορές.
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και δέσμευση άνθρακα.

Η χρονική διάρκεια των ερευνητικών έργων είναι τριάντα έξι (36) μήνες και θα συνδυαστούν με την εκπόνηση διδακτορικού. Οι θέσεις δύναται να τύχουν πλήρους χρηματοδότησης με ανώτατο όριο τις €20,000 ανά έτος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού πτυχίου (Masters) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Μηχανική π.χ., Μηχανολογική Μηχανική, Χημική Μηχανική, ή στην Φυσική, Μαθηματικά, Ηλεκτρολογία, Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή άλλο συναφές αντικείμενο. Το προφίλ των αιτητών:

  • Ακαδημαϊκή επίδοση προπτυχιακού τουλάχιστον λίαν καλώς, second (upper) class, ή GPA 3.33/4.0
  • Καλές δεξιότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, πχ, Matlab, C++

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίων.
  • Απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και συνοδευτική επιστολή.
  • Ονόματα δυο (2) ατόμων που μπορούν να παρέχουν συστατικές επιστολές.

Καταληχτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Αυγούστου, 2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Κωνσταντίνο Χατζηστάσου στο 22-842522. Επιπλέον λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Marine & Carbon Lab: www.carbonlab.eu Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply και μέσω e-mail στο Hadjistassou.c [at] unic.ac.cy


Δείτε επίσης:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *