Το μέγεθος της ρύπανσης από πλαστικά στις κυπριακές παραλίες

Κάπου 66,000 πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, καλαμάκια και περιτυλίγματα μολύνουν τις παραλίες μας

Η Κύπρος διαθέτει 69 παραλίες με Γαλάζια Σημαία και αυτό κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη προστασίας της ακτογραμμής μας. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή μέθοδο για να εκτιμήσουν την έκταση του προβλήματος των πλαστικών στις ακτές του νησιού. Η ομάδα του εργαστηρίου Marine & Carbon Lab (www.carbonlab.eu) χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίσει, να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει την ποσότητα πλαστικών αντικειμένων που ρυπαίνουν τις παραλίες της Κύπρου.

Αναγνωρίζοντας ότι είναι αδύνατον να καταμετρηθούν οι χιλιάδες των πλαστικών στις παραλίες μας, οι ερευνητές δημιούργησαν μια έξυπνη μέθοδο βασισμένη σε αλγόριθμους deep-learning όπως το YOLOv5 και το YOLACT++. Αρχικά η έρευνα εκπαίδευσε τους ευφυή αλγόριθμους στην αναγνώριση των 7 πιο διαδεδομένων κατηγοριών αντικειμένων που συναντώνται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αναμεσά τους συμπεριλαμβάνονται πλαστικές  μπουκάλες, σακούλες, πλαστικά  κουτιά, καλαμάκια και περιτυλίγματα τροφίμων.

Κατόπιν, η ικανότητα των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν πλαστικά επαληθεύτηκε με την εφαρμογή τους σε βίντεο που λήφθηκαν από διάφορες παραλίες της Κύπρου που απεικονίζουν πλαστικά αντικείμενα. Χάρη στην ικανότητα των εργαλείων να σαρώνουν μεγάλες εκτάσεις από παραλίες που καταγράφονται σε βίντεο, η έξυπνη μέθοδος κατέστη ικανή να εντοπίσει και να ταξινομήσει πλαστικά που συναντώνται στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Χρησιμοποιώντας εικόνες που απεικονίζουν πλαστικά από έξι παραλίες της Κύπρου, η έξυπνη μέθοδος, που βασίζεται στον αλγόριθμο YOLACT++, εντόπισε πλαστικά αντικείμενα που ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες, όπως μπουκάλια, σακούλες, καλαμάκια και περιτυλίγματα τροφίμων. Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό μήκος των παραλιών που εξετάστηκαν, ο προαναφερόμενος αριθμός μεταφράστηκε σε πυκνότητα 0,035 πλαστικά/m2. Σε αναλογία για όλη την ακτογραμμή του νησιού, που αντιστοιχεί σε 735km, η έξυπνη μέθοδος εκτίμησε ότι υπάρχουν περίπου 66,000 πλαστικά συνολικού βάρους περίπου 1,000 kg.

Η εκτιμημένη πυκνότητα για την Κύπρο των 0.035 πλαστικών/m2 είναι συγκρίσιμη με την ποσότητα πλαστικών που συναντώνται σε γειτονικές χώρες. Για παράδειγμα, η πυκνότητα των πλαστικών σε παραλίες του Ιονίου Πελάγους εκτιμήθηκε να είναι τουλάχιστον 0,03 πλαστικά/m2, ενώ σε τουρκικές ακτές αναφέρθηκαν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 0,085 πλαστικά/m2. Εκτός από την εκτίμηση της πυκνότητας των πλαστικών, οι διαστάσεις τους προβλέφθηκαν με τη βοήθεια ενός εύχρηστου εργαλείου επεξεργασίας εικόνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το πιο διαδεδομένο μέγεθος των πλαστικών σε αυτές τις παραλίες κυμαινόταν μεταξύ 10 και 30 cm, αποτέλεσμα συγκρίσιμο με το μέγεθος των κοινών πλαστικών που συχνά ρυπαίνουν τις θαλάσσιες ακτές.

Η έρευνα αποσκοπούσε στην γρηγορότερη και πρακτικότερη καταμέτρηση των πλαστικών στις ακτές και τις θάλασσες του κόσμου. Μια πτυχή της λύσης στο πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά έγκειται στην ανάγκη γρήγορης ανίχνευσης τους σε μεγάλες περιοχές είτε ακτής είτε θάλασσας. Αν και αδύνατον να αξιολογηθούν όλες οι ακτές του κόσμου εντούτοις  η ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων, όπως η έξυπνη μέθοδος που ανέπτυξε η εν λόγω ομάδα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για την μελλοντική περιβαλλοντική διαχείριση της ρύπανσης, τόσο στην θάλασσα, όσο και στην στεριά.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Universitas Foundation, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ίδρυμα Λεβέντης, και το πρόγραμμα της ΕΕ Horizon 2020. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Marine Pollution Bulletin: https://bit.ly/3lbecqz Στην μελέτη συμμετείχαν η κα Κυριακή Κυλίλη, ο Δρ Αλεσάνδρο Αρτούσι και ο Δρ Κωνσταντίνος Χατζηστάσου.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στο: http://www.carbonlab.eu/marine-debris/

Σχετικά βίντεο και φωτογραφίες μπορείτε να δείτε εδώ: https://bit.ly/3nIYYuc   Περισσότερες πληροφορίες:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *