Μελετώντας την μοναδική γεωλογία της Κύπρου

Ημερ. 10 Σεπτ., 2017. Το οφιολοθικό σύμπλεγμα του Τροόδους αποτελεί σήμερα ένα παγκόσμιο γεωλογικό θησαυρό που επιτρέπει στον επισκέπτη να παρατηρήσει την ανάδυση της Κύπρου από τον πυθμένα της θάλασσας. Ταυτόχρονα μπορεί κανείς να μελετήσει και να αντιληφθεί τις γεωλογικές διεργασίες που συμβαίνουν στους σημερινούς βυθούς των ωκεανών. Θέλοντας λοιπόν να αναδείξει αυτήν την μοναδικότητα και να βοηθήσει στην περεταίρω […]

Read more