Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

Το Πρόγραμμα Μηχανικής Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πτυχίο στην μηχανική πετρελαίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών στον τομέα του φυσικού αερίου. Ανάλογα με τα προσόντα των ενδιαφερομένων μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ερευνητικά θέματα: Μοντελοποίηση της στρωματογραφίας της ανθρακικής πλατφόρμας Ερατοσθένη […]

Read more