Διδακτορικές Σπουδές στον Τομέα της Ενέργειας

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνολογίας & Άνθρακα (Marine & Carbon Lab) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δυο (2) θέσεων ερευνητών στον τομέα της ενέργειας. Ανάλογα με τα προσόντα/ενδιαφέροντα των αιτητών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ενδεικτικά ερευνητικά θέματα: Αποτύπωμα άνθρακα και κλιματική ουδετερότητα (decarbonisation). Ενεργειακή αποδοτικότητα και τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Διάβρωση ακτών και κλιματική αλλαγή. Ατμοσφαιρικοί […]

Read more