Μπορεί η Κύπρος να καταστεί κλιματικά ουδέτερη;

Σήμερα η θερμοκρασία σε σύγκριση με την προβιομηχανική περίοδο σημειώνει αύξηση 1°C.  Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 παρότρυνε τα κράτη μέλη της ότι μέχρι το 2050 οι ρύποι τους θα πρέπει να μειωθούν κατά 80–95% συγκριτικά με το 1990 ώστε να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C. Το Δεκέμβριο του 2019 η Ε.Ε. έχει θέσει ως […]

Read more