Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

Το Πρόγραμμα Μηχανικής Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πτυχίο στην μηχανική πετρελαίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητών στον τομέα του φυσικού αερίου. Ανάλογα με τα προσόντα/ενδιαφέροντα των αιτητών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ερευνητικά θέματα: Οι επιπτώσεις πετρελαϊκών δραστηριοτήτων στη θαλάσσια ζωή: […]

Read more

Cyprus could benefit from climate change fight

Article appears in Sunday Mail, on Sept. 3rd, 2017. By Constantinos Hadjistassou* A few months before announcing the third licensing round for hydrocarbons off Cyprus, the government endorsed the UN Climate Change Conference (COP21) for restricting climate change. EU member states have committed to curbing greenhouse gases by 40 per cent compared to 1990 emissions levels. Although the EU is […]

Read more