Υποτροφίες για Σπουδές στον Τομέα του Φυσικού Αερίου

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ανακοινώνει αριθμό υποτροφιών συνολικού ύψους €850.000 για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών, για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με το αντικείμενο των υδρογονανθράκων για το έτος 2018-19. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα προγράμματα:

  • Προπτυχιακού Επιπέδου: Μηχανική Πετρελαίων/ Υδρογονανθράκων και Διαχείριση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
  • Μάστερ και Διδακτορικού επιπέδου: Μηχανική Πετρελαίων/ Υδρογονανθράκων και Νομικών Υδρογονανθράκων.
  • Επιπλέον οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής Βασιλικού (κοινότητες Μαρί, Ζύγι, Καλαβασός, Τόχνη, Πεντάκωμο, Μαρώνι, Χοιροκοιτία, Ασγάτα και Ψεματισμένος) μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία (€20.000) για Μάστερ στην Ηλεκτρολογική Μηχανική.

Οι υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα και ένα ποσό για μηνιαίο επίδομα συντήρησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ακαδημαϊκά με βαρύτητα 80% και κοινωνικοοικονομικά με βαρύτητα 20% και προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση θέσης άνευ όρων (unconditional) σε σχετικό κλάδο πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που πρωτοπορεί στον τομέα των υδρογονανθράκων, προσφέροντας το μοναδικό στην Κύπρο προπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα στην Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισδοχής στο Πανεπιστήμιο μέχρι τη Δευτέρα 24  Σεπτεμβρίου. Το Υπουργείο Ενέργειας έχει ορίσει ως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων (η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την βεβαίωση εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο) την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας: https://bit.ly/2wCxJGR και του Παν. Λευκωσίας: www.unic.ac.cy  


Διαβάστε επίσης:
Openings for Specialist Scientists

Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

Από την γεωλογία στην γεωπολιτική των υδρογονανθράκων της Κύπρου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *